Rada Rodziców


Regulamin Rady Rodziców 


 Skład Rady Rodziców Pani Marta Tudzież - Przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Katarzyna Batycka - Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców
Pani Dagmara Sarna - Skarbnik Rady Rodziców
Pani Marzena Długoszewska - Sekretarz Zarządu Rady Rodziców
Pani Anna Rzewnicka - Członek Zarządu Rady Rodziców
Pani Monika Białkin - Członek Zarządu Rady Rodziców
Pani Barbara Czajka - Członek Zarządu Rady Rodziców
Pani Anna Wąsik - Członek Zarządu Rady Rodziców 


Składka na Radę Rodziców 

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 40,00 zł od rodziny, tak jak w ubiegłym roku szkolnym. Oczywiście, kto chce może dać więcej, można też pozyskać sponsorów na szkołę. Bardzo wszystkich Rodziców zachęcamy do wpłat. 

DYŻURY SKARBNIKA RADY RODZICÓW
  • 16.11.2017 r.  13:00 - 14:00
  • 16.12.2017 r.  13:00 - 14:00
  • 26.01.2018 r.  13:00 - 14:00
  • 26.02.2018 r.  13:00 - 14:00
  • 30.03.2018 r.  13:00 - 14:00 
  • 27.04.2018 r.  13:00 - 14:00
  • 21.05.2018 r.  13:00 - 14:00 
Jeśli pozyskamy sponsorów, to sponsor może bezpośrednio wpłacić na konto Rady Rodziców.


Rachunek bankowy Rady Rodziców SP 18

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RYBNIKU
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ODDZIAŁ W RYBNIKU, ul. CHROBREGO 6.


NR RACHUNKU: 87 1540 1128 2060 2698 3727 0001

Zachęcamy do współpracy i wpłat na Radę Rodziców.
Dziękujemy
Zarząd Rady Rodziców SP 18 

Rozliczenie roku szkolnego 2016/2017


PRZYCHÓD

- środki z poprzedniego roku szkolnego     -    7 994,23
- wpływ z Komitetu Rodzicielskiego 2016/17 -   11 080,00
- darowizna z Festynu                      -    3 143,31
                                                                           -------------------------------
                                               22 217,54

ROZCHÓD

- dofinansowania do nagród w konkursach,
  wyjazdów sportowych, wyjazdy klas integr -    9 414,93
- dofinansowanie gabinetu logopedycznego   -    2 788,00
- książki na zakończenie roku szkolnego    -    3 719,87
- dyplomy na zakończenie roku szkolnego    -      471,80
- kwiaty dla dyrektora na zakończenie
  roku szkolnego                           -       50,00
- prowadzenie rachunku bankowego (cały
  rok szkolny)                             -      182,00
                                                                           -------------------------------
                                               16 626,60

SALDO(+) = 5 590,94