Rada Rodziców


Regulamin Rady Rodziców 


 Skład Rady Rodziców 


We wtorek 28 września 2016 r. po wywiadówkach w świetlicy szkolnej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie Przedstawicieli Trójek Klasowych. Przyjęto sprawozdanie za ubiegły rok szkolny (patrz tutaj) i wybrano nowy Zarząd w składzie:

Pani Monika Bielecka - Przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Dagmara Sarna (Chojnacka) - Skarbnik Rady Rodziców
Pani Renata Szatkowska - Sekretarz Zarządu Rady Rodziców
Pani Beata Charysz - Członek Zarządu Rady Rodziców
Pani Izabela Harazim - Członek Zarządu Rady Rodziców


Składka na Radę Rodziców 

Na zebraniu Przedstawiciele Trójek Klasowych wspólnie ustalili, że wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 60,00 zł od rodziny, tak jak w ubiegłym roku szkolnym. Oczywiście, kto chce może dać więcej, można też pozyskać sponsorów na szkołę. Bardzo wszystkich Rodziców zachęcamy do wpłat. Proponujemy, aby Skarbnicy Trójek Klasowych zbierali składki w klasie i wpłacali zebrane kwoty na rachunek bankowy Rady Rodziców w określonych terminach:
  • do dnia 30 listopada 2016 r. - I wpłata
  • do dnia 31 stycznia 2017 r. - II wpłata
  • do dnia 31 marca 2017 r. - III wpłata
  • do dnia 30 kwietnia 2017 r. - ostatnie wpłaty
lub bezpośrednio Skarbnikowi Rady Rodziców w następujących terminach:
  • 12.12.2016 r.  13:00 - 14:00
  • 30.01.2017 r.  13:00 - 14:00
  • 27.03.2017 r.  13:00 - 14:00
  • 28.04.2017 r.  12:00 - 13:30
Jeśli pozyskamy sponsorów, to sponsor może bezpośrednio wpłacić na konto Rady Rodziców.


Rachunek bankowy Rady Rodziców SP 18

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W RYBNIKU
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A ODDZIAŁ W RYBNIKU, ul. CHROBREGO 6.


NR RACHUNKU: 87 1540 1128 2060 2698 3727 0001

Zachęcamy do współpracy i wpłat na Radę Rodziców.
Dziękujemy
Zarząd Rady Rodziców SP 18