Boiska szkolne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISK SZKOLNYCH
 1. Boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnie, boisko plażowe i do koszykówki oraz pozostałe tereny przyległe, zwane dalej boiskami sportowymi, są obiektami szkolnymi w zarządzie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rybniku.
 2. Boiska sportowe służą w pierwszej kolejności uczniom Szkoły Podstawowej nr 18 na zajęcia lekcyjne (WF), zajęcia dodatkowe oraz imprezy szkolne, które odbywają się pod opieką nauczycieli.
 3. W pozostałym czasie boiska sportowe mogą służyć mieszkańcom, pod warunkiem przestrzegania niniejszego REGULAMINU i zastosowania ogólnie przyjętych norm społecznych życia publicznego. W tym przypadku użytkownicy korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność (ZSP 8 nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz mienie tych osób w czasie użytkowania).
 4. Wszystkich użytkowników obowiązuje nienaganna postawa, kulturalne zachowanie i dbałość o czystość; wszelkie usterki techniczne proszę zgłaszać w sekretariacie ZSP 8.
 5. NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU, SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ODPALANIA FAJERWERKÓW ORAZ ZAKAZ WPROWADZANIA ZWIERZĄT (PSÓW, KOTÓW I INNYCH…).
 6. Na boiska wchodzimy w czystym obuwiu sportowym.
 7. Obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu zabłoconym, ostrym lub z metalowymi końcówkami np.: szpilki damskie, buty piłkarskie z metalowymi końcówkami itp.
 8. Na boisku plażowym zaleca się grać bez obuwia.
 9. Na boiska nie wnosimy butelek szklanych, puszek oraz ostrych przedmiotów.
 10. Na boisku plażowym oraz ze sztuczną nawierzchnią obowiązuje zakaz wnoszenia artykułów spożywczych szczególnie gumy do żucia, słonecznika itp.
 11. Obowiązuje zakaz wspinania się i wieszania na koszach do koszykówki.
 12. Obowiązuje zakaz wieszania się na siatkach na bramkach, siatkach do siatkówki oraz wspinania się na ogrodzenia boisk.
 13. Na ogrodzeniach nie wieszamy ubrań i zbędnych przedmiotów; szanujemy banery reklamowe.
 14. Na boiskach obowiązuje zakaz wjazdu pojazdami, również ROWERAMI, WÓZKAMI DZIECIĘCYMI itp.
 15. W sezonie zimowym boisko plażowe jest nieczynne. Z przyczyn technicznych dopuszcza się możliwość zamknięcia boisk ze sztuczną nawierzchnią. W obu powyższych przypadkach obowiązuje wtedy bezwzględny zakaz wstępu na te boiska.
 16. Po zajęciach szkolnych istnieje możliwość odpłatnej stałej rezerwacji boisk (szczegóły w sekretariacie ZSP 8).
 17. Boiska sportowe są otwarte od 07:45 do zmierzchu, nie dłużej niż do 21:00.
 18. ŁAMANIE ZASAD UŻYTKOWANIA SPOWODUJE WYPROSZENIE OSÓB Z TERENU BOISK ORAZ KARY PIENIĘŻNE I PRAWNE. 

JEŚLI KORZYSTASZ Z BOISKA PLAŻOWEGO PAMIĘTAJ:
 • nie wieszaj się na siatce ani na ogrodzeniu,
 • szanuj linie wyznaczające boisko,
 • nie wjeżdżaj rowerem, nie rozrzucaj piasku,
 • nie wnoś jedzenia, słonecznika ani gumy do żucia,
 • nie wnoś szklanych butelek ani ostrych przedmiotów,
 • śmieci wrzucaj do kosza,
 • graj uczciwie - szanuj przeciwnika,
 • boisko jest nieczynne w sezonie zimowym.